Ενημερωτικές συναντήσεις με ομάδες επαγγελματιών

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος περιλαμβάνει ενημερωτικές συναντήσεις με ομάδες επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά, όπως καθηγητές φυσικής αγωγής/προπονητές, εργαζόμενοι στο χώρο της Προστασίας του Πολίτη και της Δικαιοσύνης, καθώς και ιερωμένων/κληρικών. Οι παρουσιάσεις έχουν θέμα την πρόληψη σε ζητήματα κακοποίησης κατά των παιδιών και εφήβων, με έμφαση στην πρόληψη του φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά θίγουν επίσης και ζητήματα διαχείρισης αντίστοιχων περιστατικών και είναι ειδικά σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες ανάλογα με το κοινό-στόχο στο οποίο κάθε φορά απευθύνονται.

Στις 5/1/2013 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με το Σύλλογο Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ρεθύμνου. Την παρουσίαση ετοίμασαν και πραγματοποίησαν οι: Μαρία Βρεττοπούλου, Γιώργος Μπουρούς, Μαρία Τσούγκου.

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]