Παρουσίαση δράσεων πρόληψης στο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο

«Πρόγραμμα  πρωτοβάθμιας  πρόληψης  κατά  της  σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων», Γ. Τσουβέλας, Α. Βασιλακοπούλου, Ά. Δημητροκάλη, Σ. Ντιναπόγιας, Γ. Νικολαΐδης, Προφορική Ανακοίνωση, 8o Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο "Ψυχική οδύνη και ανθεκτικότητα σε συνθήκες κρίσης" Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, Μάιος 2013. Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στις 31/05

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]