Συνάντηση με Σχολικούς Συμβούλους ν. Ρεθύμνου

Την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 εκπρόσωποι της επιστημονικής ομάδας του Προγράμματος Γνωρίζω Μιλάω Αλλάζω, Σ. Δημητρακάκη, Γ. Παπανικολάου και Α. Σαλβάνου, με επικεφαλής τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και Διευθυντή της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του ΙΥΠ, Γιώργο Νικολαΐδη, πραγματοποίησαν συνάντηση με τους Σχολικούς Συμβούλους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μ. Κολιοραδάκη και Α. Μπερκούτη καθώς και τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής, Μ. Μπαδιεριτάκη.

Κατά τη συνάντηση δόθηκαν πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το ρόλο και το έργο των Σχολικών Συμβούλων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρουσιάστηκε η μέχρι σήμερα δραστηριότητα του Φορέα, ενώ συζητήθηκαν και ζητήματα που έχουν κατά διαστήματα απασχολήσει τους επαγγελματίες.

Από την άλλη πλευρά παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι επιδιώξεις του Προγράμματος συνολικά, ενώ δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή και υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης στα σχολεία.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη μορφή ενημερωτικών εκδηλώσεων με επαγγελματίες, όπως για παράδειγμα τέθηκε σε προγραμματισμό η διοργάνωση ενημερωτικού σεμιναρίου για τους νηπιαγωγούς του Νομού, ενώ συμφωνήθηκαν και άλλης μορφής συνεργασίες ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν και στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]