1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Ψυχικής Υγείας στις 10-13 Οκτωβρίου 2013, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα

Στις 10-13 Οκτωβρίου 2013 στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Ψυχικής Υγείας, το Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού είχε στρογγυλό τραπέζι για το ΕΣΠΑ Ρεθύμνου με τίτλο "Πρόγραμμα πρόληψης σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών", και παρυσιάσεις:

"Δράσεις ευαισθητοποίησης για εκπαιδευτικούς",  Χ. Δημητρακάκη
"Δράσεις ευαισθητοποίησης για γονείς",  Π. Παπανικολάου
"Δράσεις ευαισθητοποίησης για εφήβους", Γ. Τσουβέλας
"Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και παρέμβαση στο ν.Ρεθύμνου στα πλαίσια του προγράμματος "Γνωρίζω Μιλάω Αλλάζω" , Μ.Γκούβερη
Συντονισμός Γ.Τσουβέλας

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]