Δράσεις πρόληψης στην ομάδα των εκπαιδευτικών

Στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης πραγματοποιούνται δίωρες συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου που συμμετέχει στο πρόγραμμα πρόληψης με θεματικούς άξονες:

  • Ευαισθητοποίηση σε μορφές βίας κατά των παιδιών με έμφαση στη σεξουαλική βία και παρουσίαση της έκταση του φαινομένου στην Ελλάδα και διεθνώς.
  • Παρουσίαση και αποδόμηση στεροτυπικών εικόνων και μύθων αναφορικά με το φαινόμενο της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών και εφήβων.
  • Κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων αναφορικά με την ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών αποκάλυψης σεξουαλικής βίας από μαθητές. 
  • Σχεδιασμός πλάνου δράσεων σε σενάριο αποκάλυψης σεξουαλικής βίας από μαθητή.  
  • Ανάδειξη θεμάτων, που σχετίζονται με τη σημαντικότητα της σχέσης του εκπαιδευτικού με τους μαθητές/-ριες.

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]