Το Πρόγραμμα

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού υλοποιεί την Πράξη «Σχέδιο συνολικής ψυχο-κοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων», [ΕΣΠΑ MIS 375809], με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το επικοινωνιακό μήνυμα της Πράξης φέρει τον τίτλο: «Γνωρίζω, Μιλάω, Αλλάζω». Βασικό στόχο του προγράμματος, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2013, αποτελεί η συνολική ψυχοκοινωνική παρέμβαση και ενίσχυση της κοινωνίας του Ρεθύμνου μέσα από πολύμορφες και πολυεπίπεδες δράσεις και πρωτοβουλίες.Στα πλαίσια του προγράμματος υλοποιούνται οι εξής ενέργειες:

  • Δράσεις πρόληψης, που πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές/-ριες του νομού Ρεθύμνου 
  • Κλινικές και διαγνωστικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους και συμβουλευτικές παρεμβάσεις σε γονείς και εκπαιδευτικούς στη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης Παιδιού και Εφήβου.
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης που απευθύνονται στην ευρύτερη κοινότητα του Ρεθύμνου και έχουν στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη φαινομένων βίας με έμφαση στη σεξουαλική βία κατά των παιδιών και εφήβων είτε αυτή προέρχεται από ενηλίκους είτε από ανηλίκους. 

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]