Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων

Η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων λειτουργεί παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, υποστήριξης και θεραπείας σε παιδιά και εφήβους καθώς και συμβουλευτικής σε γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Συγκεκριμένα η Μονάδα έχει τη δυνατότητα να παρέχει:

  • Διάγνωση και αξιολόγηση βάσει παιδοψυχιατρικής και ψυχολογικής εκτίμησης
  • Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά, εφήβους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
  • Συμβουλευτικές παρεμβάσεις σε γονείς/φροντιστές, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες και φορείς της κοινότητας που ασχολούνται με παιδιά.
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης για θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

Η διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από:

  • 2 Παιδοψυχιάτρους
  • 6 Ψυχολόγους
  • 2 Κοινωνικούς λειτουργούς

Τα αιτήματα στη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιού και εφήβου υποβάλλονται τηλεφωνικά από τους γονείς/φροντιστές των παιδιών στα εξής τηλέφωνα:  28310 53100 – 53105

Η διεύθυνση είναι Ζαμπελίου 32, στο κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου.

Ιστότοπος: www.gma-ich.gr

E-mail: [email protected]

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]