Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας-Πρόνοιας-Εκπαίδευσης διάρκειας 90 ωρών

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΞΟΝΑΣ 13: “Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης”

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της Ενέργειας 5:

 

«Εκπαίδευση επαγγελματιών Υγείας-Πρόνοιας-Εκπαίδευσης για τον Έλεγχο και την Πρόληψη της Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών»

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης- Περιφέρειας Κρήτης πρόκειται να υλοποιήσει την Ενέργεια 5: Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας-Πρόνοιας-Εκπαίδευσης διάρκειας 90 ωρών στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο συνολικής ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων»[Κωδικός MIS 375809] το παρακάτω προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

«Εκπαίδευση επαγγελματιών  Υγείας-Πρόνοιας-Εκπαίδευσης για τον Έλεγχο και την Πρόληψη της Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών»

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ:        26/11/2014 - 12/12/2014

25

90 ώρες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και 21/11/2014.

 Για πληροφορίες, δικαιολογητικά ή τα σχετικά έντυπα του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-14:00 στα τηλέφωνα της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης Παιδιού και Εφήβου: 2831053100 και 2831053105, να ενημερωθούν περαιτέρω στην ιστοσελίδα www.gma-ich.gr,  ή να αποστείλουν e-mail  στη διεύθυνση: gma.education@gmail.com .

 

MIS 375809 Aιτηση συμμετοχής εκπαιδευομένων

MIS 375809 Αιτηση συμμετοχής εκπαιδευτών

MIS 375809 Συνοπτική ανακοίνωση εκπαίδευσης επαγγελματιών

MIS 375809 Φόρμα Ανακοίνωσης Προγράμματος Εκπαίδευσης

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]