Δ.Τ. - Παρουσίαση Προγράμματος

Ρέθυμνο, 10/10/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΓΝΩΡΙΖΩ ΜΙΛΩ ΑΛΛΑΖΩ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
Πηγή: Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας -  Κέντρο για τη μελέτη και την πρόληψη της κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών (Δ/ντής: Γιώργος Νικολαϊδης)
 
Το Πρόγραμμα συνολικής ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με τίτλο “ΓνωρίΖΩ, Μιλάω, ΑλλάΖΩ” που αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της κακοποίησης ανηλίκων θα παρουσιαστεί σε Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 16/10/2013 και ώρα 10.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Την υλοποίηση της Πράξης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ειδικευμένη επιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από παιδοψυχιάτρους και ψυχίατρο, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Το πρόγραμμα, που θα παρουσιαστεί στις λεπτομέρειές του, περιλαμβάνει δράσεις σε δύο επίπεδα:
α) ενημερωτικές συναντήσεις με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά
β) λειτουργία Μονάδας ψυχοκοινωνικής παρέμβασης που θα προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες θεραπείας σε παιδιά και εφήβους, αλλά και υπηρεσίες συμβουλευτικής σε γονείς και εκπαιδευτικούς

Αν και αποτελεί παρέμβαση ορισμένου χρόνου, το πρόγραμμα έχει στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας του Ρεθύμνου στο ζήτημα της κακοποίησης των παιδιών και εφήβων, την αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει περιστατικά βίας και θυματοποίησης ανηλίκων, αλλά και την ενίσχυση και ενδυνάμωσή της προκειμένου να τα προλαμβάνει.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Γιώργος Νικολαϊδης Άννα Σαλβάνου
  Email: [email protected]
Ψυχίατρος Τηλ. Επικοινωνίας 28310 53100 και 697 6688 951

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]