Τι είναι η Ψυχολογική Κακοποίηση των Παιδιών;

Κάθε περίπτωση στην οποία οι βασικές συναισθηματικές / ψυχολογικές ανάγκες ενός παιδιού δεν ικανοποιούνται και αυτό έχει συνέπειες στη συμπεριφορά και την ανάπτυξή του. Για παράδειγμα περιπτώσεις συνεχούς εξευτελισμού, επιπλήξεων ή απειλών.

category: 

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]