Τι πρέπει/ τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση υποψίας Κακοποίησης ή Παραμέλησης Παιδιού;

ΚΑΘΕ περίπτωση για την οποία υπάρχει βάσιμη υποψία Κακοποίησης ή Παραμέλησης Παιδιού ΠΡΕΠΕΙ να αναφέρεται. Αναφορά θα πρέπει εξάλλου να γίνεται σε κάθε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε έχει έστω ΕΝΑΝ λόγο να πιστεύει ότι η φυσική, νοητική ή ψυχολογική υγεία και ασφάλεια ενός παιδιού είναι ή ήταν σε κίνδυνο ως αποτέλεσμα κακοποίησης ή παραμέλησης. Δικαίωμα ή/και υποχρέωση αναφοράς έχει ο καθένας, αλλά ιδιαίτερα κάθε άτομο που στο πλαίσιο της εργασίας του έρχεται τακτικά σε επαφή με παιδιά.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Νομοθεσίας [Ν. 3500/2006], τα αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας διώκονται αυτεπαγγέλτως, δηλαδή δεν χρειάζεται η καταγγελία του θύματος προς τις εισαγγελικές αρχές για την έναρξη ενεργειών διερεύνησης και των ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης. Αρκεί δε η ενημέρωση της εισαγγελικής αρχής από οποιονδήποτε έχει γνώση του θέματος.

category: 

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]