14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, "Η ψυχολογία σε κρίσιμους καιρούς", Μάιος 2013, Αλεξανδρούπολη

Το Συνέδριο πραγματοποιηθηκε από 15 έως 19 Μαΐου 2013, στην πόλη της Αλεξανδρούπολης με θέμα «Η Ψυχολογία σε κρίση-μους καιρούς». Στις 17/5/2013 παρουσιάστηκε Ανηρτημένη Ανακοίνωση με τίτλο «Σχέδιο συνολικής ψυχο-κοινωνικής παρέμβασης με στόχο την πρόληψη και  αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων», από τους κ.κ. Γ. Νικολαΐδη και Γ. Τσουβέλα.

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]