Τι θα πρέπει να κάνω σε περιπτώσεις που ένα μεμονωμένο περιστατικό βίας (π.χ. σωματική τιμωρία) δεν δικαιολογεί αναφορά στις εισαγγελικές αρχές;

Σε περιπτώσεις μεμονωμένων περιστατικών βίας, μπορεί να είναι απαραίτητη η παραπομπή σε κάποια κοινοτική δομή ψυχοκοινωνικής μέριμνας (π.χ. Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, κέντρο Ψυχικής Υγείας παίδων και εφήβων, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων κ.λπ.). Η παραπομπή αυτή οφείλει να γίνεται πάντα με κίνητρο την στήριξη της οικογένειας και την προστασία, ωστόσο, του παιδιού.
Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να τονίζεται πως αν η οικογένεια διακόψει ή δεν δεχθεί την συνεργασία με την ψυχοκοινωνική υπηρεσία, ο/η εκπαιδευτικός θα είναι υποχρεωμένος/-η να προχωρήσει πλέον σε αναφορά.

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]