Εκπαιδευτικοί

Τι θα πρέπει να κάνω σε περιπτώσεις που ένα μεμονωμένο περιστατικό βίας (π.χ. σωματική τιμωρία) δεν δικαιολογεί αναφορά στις εισαγγελικές αρχές;

Σε περιπτώσεις μεμονωμένων περιστατικών βίας, μπορεί να είναι απαραίτητη η παραπομπή σε κάποια κοινοτική δομή ψυχοκοινωνικής μέριμνας (π.χ. Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, κέντρο Ψυχικής Υγείας παίδων και εφήβων, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων κ.λπ.). Η παραπομπή αυτή οφείλει να γίνεται πάντα με κίνητρο την στήριξη της οικογένειας και την προστασία, ωστόσο, του παιδιού.

Ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσω σε περίπτωση που ένα παιδί μου αποκαλύψει κακοποιητική συμπεριφορά ή εγώ ο ίδιος υποψιάζομαι κακοποίηση ή παραμέληση;

Με βάση τη Νομοθεσία: Ν. 3500/2006, Άρθρο 23: ο «Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος, κατά την εκτέλεση του εκπαιδευτικού του έργου, με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορείται ή διαπιστώνει ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, το διευθυντή της σχολικής μονάδας.
Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ανακοινώνει, αμέσως, την αξιόποινη πράξη στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ή την πλησιέστερη αστυνομική αρχή.

Τι να κάνετε αν κάποιο παιδί σάς πει ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά;

Αν ένα παιδί σας μιλήσει για κακοποίηση – παρενόχληση, διατηρήστε την ψυχραιμία σας, βοηθήστε το να σας πει αυθόρμητα τι έγινε αποφεύγοντας τις καθοδηγητικές ερωτήσεις και χωρίς να απορρίπτετε αυτά που σας λέει. Στηρίξτε το παιδί και διαβεβαιώστε το, πως δεν φταίει για ό,τι έγινε.

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]